Web Tasarımı
AnaSayfa İletişim
 
   
 
Tüm Referanslar
Hizmetler
  Proaktif IT Destek Hizmeti
  Ağ Yönetimi
  Ağ - Sunucu Kurulumu
  Ağ Güvenliği
  Teknoloji Ürünleri
  Yazılım Hizmetleri
Yaybir - Yayıncılar Meslek Birliği

Yaybir - Yayıncılar Meslek Birliği

. Proaktif IT Destek Hizmeti
. Ağ Yönetimi ve Güvenliği

YAYBİR Hakkında 

YAYBİR (YayıncılarMeslek Birliği), 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak, ilim ve edebiyat eserleri alanında üyelerinin haklarını korumak amacıyla kurulmuş bir meslek birliğidir.
27.04.2006 tarihinde Kültür Bakanlığı’nın makam onayı ile tüzel kişilik kazanmıştır.
YAYBİR’in yönetim organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu’dur.
YAYBİR’in 87 üyesi bulunmaktadır. 

Amaçları ve Faaliyetleri
YAYBİR’in amacı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun öngördüğü şekilde, “üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak”tır.

Hukukî Hakları Korumak:
YAYBİR’in başlıca amacı, üyesi bulunan yayıncıların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan hukukî haklarını korumaktır.

Korsan Yayınla Daha Etkin ve Ortak Mücadele:
Yayıncılık alanındaki her kesimin en büyük sorunu olan korsan yayıncılıkla mücadele YAYBİR’in önde gelen görevlerinden biridir. Bu amaçla YAYBİR:

  • Korsan yayına karşı mücadelenin tek elden ve etkin yürütülmesini sağlamak,
  • Üyelerinin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını takip etmek, korumak, idarî ve yargı yollarına başvurmak,
  • Alınacak ücretlerin ve tazminatların tahsilini ve dağıtımını sağlamak için faaliyetler yürütür.

Bandrol Temini ve Satışı, İzinsiz Kullanımı Kontrolü

  • Üyelerinin işaretlenmiş (bandrollü) ilim ve edebiyat eserlerinin ticarî amaçla kullanılmasını kontrol etmek, izinsiz kullananlar için gerekli tedbirleri almak, yasal işlem yaptırmak,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yeni kanunda öngörüldüğü biçimde verilecek yetkiyle bandrol satmak,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrol satma yetkisini meslek birliklerine vermezse, üyelerinin bandrol satın alımıyla ilgili tüm işlerini izlemek, onlar adına bandrol almak gibi konular da YAYBİR’in görevleri arasındadır.
    Fikrî Hakların Korunmasında Tam Destek: YAYBİR’e üye olarak yayıncılar, verecekleri bir yetki belgesi ile tüm alanlarda fikrî haklarının korunmasını sağlayabilir. Böylece, her defasında tek tek vekâletname çıkarma, ayrı avukatlar tutma gibi bürokratik işlemler ve maddî harcamalarla uğraşılmayacaktır.


 
     
Tel: (0212) 211 12 66 Faks: (0212) 213 76 84
Gülbahar Mh. Avnidilligil Sk. Ayja Apt. N.4 D.4 Mecidiyeköy/İstanbul
© 2004-2018 RedBilişim
Tüm hakları saklıdır.